Κοινωνική Καινοτομία

To staramaki καλλιεργείται και παράγεται στην Ελλάδα, ασόν Κιλκίς

Δημιουργείται από μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση που εδρεύει σε μια αγροτική περιοχή, στηρίζει το περιβάλλον, την ντόπια αγροτική οικονομία και προσφέρει δυνατότητα εργασιακής ένταξης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Στην Ελλάδα καταναλώνουμε

1.000.000.000

πλαστικά καλαμάκια, κάθε χρόνο

Το staramaki γεννήθηκε από την αγάπη μας για τη φύση

Δημιουργείται από το ίδιο το φυσικό στέλεχος σιτηρών, αντικαθιστώντας με τον καλύτερο τρόπο τα πλαστικά καλαμάκια μιας χρήσης

Στο Κιλκίς το ποσοστό των εδαφών που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης αγγίζει το

72%

Το staramaki γεννήθηκε από την αγάπη μας για τη γη μας

Ορισμένες από τις γεωργικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην αναγεννητική γεωργία, οι οποίες συμβάλλουν στην προστασία των εδαφών, εξετάζονται και υλοποιούνται από την ΚοινΣΕπ staramaki

Στην Ελλάδα, το ποσοστό

ακραίας φτώχειας αγγίζει το

15%

Το staramaki γεννήθηκε από την αγάπη μας για τον άνθρωπο

Παράγεται από μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, που ανήκει σε όλους όσους συμβάλλουν στην ανάπτυξή της

Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Reg.(EC) No 2023/2006

Το staramaki γεννήθηκε από την αγάπη μας για γνώση και έρευνα

Παράγεται σύμφωνα με αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα