Δήλωση Συμμόρφωσης

Το staramaki εναρμονίζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία

Κανονισμός EC (1829/2003)

Δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένες ουσίες, τροφές και ζωοτροφές

Χωρίς Χημικά

Κανένα χημικό δεν χρησιμοποιείται στην παραγωγή του

EU 1169/2011

Δεν περιέχει γλουτένη ή άλλα αλλεργιογόνα

Κανονισμός EC 1935/2004

Για υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα

Κανονισμός EC 1881/2006

Για τη θέσπιση μέγιστων ορίων για ορισμένες επιμολύνσεις σε τρόφιμα

Κανονισμός EC 396/2005

Για τα μέγιστα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων σε τροφές και ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης

Regulation EC 2073/2005

Για τα μικροβιολογικά κριτήρια τροφίμων

ΕΚΤΠ άρθρα 21-28α

Ελληνικός εθνικός κώδικας τροφίμων & ποτών, άρθρο 21-28α

Σύσταση EU 2019/794

Για συντονισμένο σχέδιο ελέγχου με σκοπό τον προσδιορισμό του επιπολασμού ορισμένων ουσιών που μετακινούνται από υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

Κανονισμός EC 2023/2006

Για καλές πρακτικές κατασκευής υλικών που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα