Έρευνα & Ανάπτυξη

Η αγάπη μας για κοινωνική καινοτομία

ΜΗ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Μη θερμικές διαδικασίες αποστείρωσης στελεχών σίτου

Μελετώντας τα αποτελέσματα των διαφόρων αναδυόμενων βιώσιμων τεχνολογιών, Near UV-Visible Light (NUS-Vis), Continuous UV Light (UV 254nm), High Intensity Light Pulses (HILP), Ultrasound (US)
ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Ερευνητικά εργαστήρια του ΑΠΘ εκτελούν δοκιμές και περαιτέρω αναλύσεις που θα εμπλουτίσουν τη βάση δεδομένων μας
ΒΙΟΜΑΖΑ

Μετατροπή βιομάζας σε ενέργεια

Λέβητας καύσης πιλοτικής κλίμακας που θα χρησιμοποιεί αγροτική και αστική βιομάζα ως καύσιμο. Η αποτελεσματική διαχείριση των υπολειμμάτων της παραγωγής μας ως βιομάζα καύσης, προσφέρει τη δυνατότητα να πετύχουμε πιο "πράσινη" γραμμή παραγωγής, μειώνοντας το κόστος παραγωγής
ΑΓΡΟΕΡΕΥΝΑ

Μορφολογικά χαρακτηριστικά γενοτύπων του σίτου

Μετρώντας ένα εύρος ανατομικών και χημικών χαρακτηριστικών, διάφορων ποικιλιών σιτηρών κοίλου στελέχους. Αξιολογώντας είδη σίτου από διάφορες περιοχές της Ελλάδας ως προς τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους για την παραγωγή καλαμακιών υψηλής ποιότητας. Επιλεγμένες ποικιλίες θα αξιολογηθούν για την καταλληλότητά τους και θα δοκιμαστούν στη παραγωγή
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η αναγεννητική γεωργία συμβάλλει στη συγκράτηση του άνθρακα στο έδαφος και στην υπερκείμενη βιομάζα, αντιστρέφοντας τις τρέχουσες παγκόσμιες τάσεις συγκέντρωσης του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Ο συμβατικός τρόπος καλλιέργεια σιτηρών, στοχεύει κατά κύριο λόγο στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας ενός και μόνου είδους. Το staramaki υιοθετεί ένα σύστημα καλλιεργητικών αρχών και πρακτικών, που οδηγεί σε αύξηση της βιοποικιλότητας, στον εμπλουτισμό των εδαφών και στη βελτίωση του υδροφόρου ορίζοντα (πχ αμειψισπορά με ψυχανθή)
COMPOST

Πειραματική εφαρμογή υπολειμμάτων καφέ για άμεση χρήση στη γεωργία ως εδαφοβελτιωτικό

Στελέχη εκτός παραγωγικής διαδικασίας του staramaki και χρησιμοποιημένος καφές από τις καφετέριες του Κιλκίς και της Θεσσαλονίκης, που συλλέγεται από την Incommon AMKE, κομποστοποιούνται και μετατρέπονται σε οργανική ύλη η οποία επιστρέφει στα πειραματικά χωράφια του staramaki ως εδαφοβελτιωτικό, αυξάνοντας την ποσότητα της οργανικής ουσίας στο έδαφος. Με την υποστήριξη του Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων-ΕΛΓΟ