Παραγωγική Διαδικασία

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Τα στελέχη θερίζονται μηχανικά και συλλέγονται με το χέρι, αφού αφαιρεθεί η ταξιανθία που προορίζεται για τροφή. Καλλιεργούμε σε Κιλκίς, Γοργόπη και Αρχάγγελο Πέλλας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα στελέχη αποθηκεύονται βάσει προέλευσης και ημερομηνίας συγκομιδής σε καθορισμένα Big Bags που επιτρέπουν τον αερισμό τους. Ο χώρος είναι εφοδιασμένος με βιομηχανικούς αφυγραντήρες που ελέγχουν τα επίπεδα υγρασίας
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ

Δεν μπορούν όλα τα στελέχη να γίνουν καλαμάκια. Η διαλογή, η εύρεση των κόμπων και η κοπή στο κατάλληλο μέγεθος είναι διαδικασίες που προς το παρόν γίνονται με το χέρι
ΑΠΟΚΟΠΗ

Τα στελέχη κόβονται με το χέρι, χρησιμοποιώντας ειδικού σχήματος ανοξείδωτα ψαλίδια
ΠΡΟΠΛΥΣΗ

Τα κομμένα στελέχη εμβαπτίζονται σε προθερμασμένες ανοξείδωτες δεξαμενές, ειδικά σχεδιασμένες για το staramaki
ΒΡΑΣΜΟΣ

Τα υγρά στελέχη τοποθετούνται στη συνέχεια στις δεξαμενές βράσεως
ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΣ

Τα στελέχη καταιονίζονται μετά από κάθε στάδιο
ΠΛΥΣΗ

Βιομηχανικό πλυντήριο τροφίμων ολοκληρώνει την διαδικασία πλύσεως
ΞΗΡΑΝΣΗ

Τα στελέχη τοποθετούνται σε θαλάμους ξήρανσης θερμού αέρα
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κάθε στέλεχος ελέγχεται ξεχωριστά πριν το τελικό στάδιο της συσκευασίας
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Στη συνέχεια, τα στελέχη συσκευάζονται ανάλογα με την παραγγελία