Συνέργειες & Δικτυώσεις

Η ΚοινΣΕπ staramaki συνεργάζεται με

 
EKETA

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
NESCAFÉ

Τον καφέ Nescafé και την πρωτοβουλία «Με Σεβασμό για το Μέλλον»
Α.Π.Θ.

Τα Ερευνητικά εργαστήρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
NESTLÉ

Την μεγαλύτερη εταιρία τροφίμων και ποτών στον κόσμο
ALIMENT LAB

Το Μικροβιολογικό και Χημικό Εργαστήριο Τροφίμων & Νερών
ΙΕΥΠ

To Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων - ΕΛΓΟ
RPA

Την κοινωνική σύμπραξη Regional Partnership Agency με εδρα το Tokyo (Ιαπωνια)

Supported by

USA

Beneficial Returns
UK

Help Refugees
CHOOSE LOVE
USA

Global Whole Being FUND
USA

Staramaki SCE was a winner of the Venture Impact Award